แผงเซลล์แสงอาทิตย์

Solar Panels

Reduction of CO2: 118.857 kg/year
 

 

สารทำความเย็นแอมโมเนีย

Amonia refrigerantgreenpower
สูตรทางเคมีของแอมโมเนียเป็น NH3 และสัญลักษณ์ระบุว่าเป็นสารทำความเย็น R717 เป็นสารประกอบที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเป็นหนึ่งในก๊าซที่มีมากที่สุดในบรรยากาศการแสดงสูตรสลายตัวกลายเป็นโมเลกุลไฮโดรเจนและไนโตรเจนซึ่ง 80% ในชั้นบรรยากาศ
 

ต้นไม้

tree
สิ่งอำนวยความสะดวกของเราที่เรามี 1 ต้นไม้สำหรับทุกคนงาน