Mafriges คือ โรงฆ่าสัตว์ โรงตัดแต่ง และห้องเย็นสำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร ตั้งอยู่ที่ซาน วิเซนต์ เดอ โทเรลโล แหล่งที่มีการเลี้ยงสุกรกันมาแต่ดั้งเดิม ในบาร์เซโลนา อยู่ห่างจากชายแดนฝรั่งเศส 1 ชั่วโมง และจากท่าเรือหลักสำหรับขนส่งสินค้า 1 ชั่วโมง

นับแต่ที่เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1984 Mafriges ได้ส่งมอบและจำหน่ายเนื้อสดและผลิตภัณฑ์เนื้อสำเร็จให้กับร้านค้าปลีก ผู้ค้าส่ง และโรงงานแปรรูปเป็นประจำทุกวัน

นอกจากนี้ Mafriges ยังได้ขยายตลาดไปสู่ยุโรป รัสเซีย และประเทศในเอเชียในแบบที่มีการขยายตัวอย่างคงที่อีกด้วย

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ พร้อมด้วยการบริการลูกค้าเป็นอย่างดี ได้สร้างชื่อเสียงให้กับ Mafriges

  • รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
  • สวัสดิภาพสัตว์
  • การติดตั้งทันสมัย
  • กำลังการผลิตของโรงฆ่าสัตว์ 17,000 หัวต่อสัปดาห์
  • พนักงานที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
  • คนงานประมาณ 250 คน
  • ระบบการสอบกลับได้ Calitax ผู้จัดส่งความเชื่อมั่น

การจัดการคุณภาพได้รับการรับรองโดย HACCP, FSSC 22000, IFS, BRC และ Wellfare Animal Quality