Mafriges ควบคุมทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตเพื่อรับประกันได้ว่าจะมีการควบคุมการผลิตได้ทุกแง่มุม

Mafriges สามารถตัดแต่งเนื้อให้ได้ทุกรูปแบบ ตั้งแต่การตัดแยกซากออกเป็นชิ้นส่วนใหญ่ ไปจนถึงการเลาะกระดูกและเศษเนื้อ

pork-head-pork-meat

Pork Items

pork-shoulders-pork-meat

Pork Shoulders

pork-loins-pork-meat

Pork Loins

pork-bellies-pork-meat

Pork Bellies

pork-legs-pork-meat

Pork Legs

other-pork-meat

Pork for manufacturing