Tấm pin mặt trời
plaques-solars1

Reduction of CO2: 118.857 kg/year

Lạnh amoniac

Amonia refrigerantgreenpower

Công thức hóa học của amoniac là NH3 và biểu tượng xác định là chất làm lạnh R717, là một hợp chất có xảy ra một cách tự nhiên là một trong những khí dồi dào nhất trong khí quyển như chương trình xây dựng phân hủy thành các phân tử hydro và nitơ, mà là 80% trong khí quyển.

Cây

tree

Tại các cơ sở của chúng tôi, chúng tôi có 1 cây cho mỗi người lao động