ηλιακούς συλλέκτες

Reduction of CO2: 118.857 kg/year

ψυκτικό αμμωνία

Amonia refrigerant greenpower

Ο χημικός τύπος της αμμωνίας είναι ΝΗ3 και το σύμβολο αναγνωρίσεως ως ψυκτικό R717, είναι μια ένωση που εμφανίζεται φυσικά ως ένα από τα πιο άφθονα αερίου στην ατμόσφαιρα όπως διατυπώθηκε δείχνει αποσυντίθεται σε μόρια υδρογόνου και αζώτου, η οποία είναι 80% στην ατμόσφαιρα.

δέντρα

tree

Στις εγκαταστάσεις μας έχουμε 1 δέντρο για κάθε εργαζόμενο