Ο Οίκος MAFRIGES πάντοτε μεριμνά για την ποιότητα των προϊόντων του σαν υποχρέωση προς τους πελάτες του.

Ο Οίκος MAFRIGES εκτιμά ότι η ΠΟΙΟΤΗΤΑ αποτελεί βασικό στοιχείο που καθορίζει υπεροχή στον τομέα του συναγωνισμού.

Όλες οι πρώτες ύλες (=χοίροι) προέρχονται από στοκ ή από γειτονικές φάρμες κατόπιν ελέγχου την προέλευση κάθε ζώου, την κατάσταση της φάρμας/κτηνοτροφικής μονάδος και της διατροφής τους. Κατ’αυτόν τον τρόπο ο Οίκος MAFRIGES είναι σε θέση να εγγυηθεί στους πελάτες του την καλύτερη δυνατή ποιότητα. Η σωστή παρακολούθηση μέσω CALITAX

ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ την εμπιστοσύνη των πελατών με την παρακολούθηση του ζώου από το σφαγείο και σε όλα τα τμήματα ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ, ΑΠΟΣΤΕΩΣΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ. και πάλι από την αρχή.

Ο Οίκος MAFRIGES δραστηριοποιείται στα πλαίσια ISO βασιζόμενο στο ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ η οποία περιέχει τα απαραίτητα μέτρα για να λειτουργήσει το σύστημα HACCP (=εγγύηση ποιοτικού ελέγχου). Με την επίβλεψη των ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ οι οποίες εργάζονται υπό την ασπίδα της ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ και της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ..

Slide background

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Ο Οίκος MAFRIGES έχει δικό του ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ το οποίο οφείλει να γνωμοδοτεί και να ασκεί έλεγχο σε όλο το φάσμα της παραγωγής, με σκοπό την συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών της επιχειρήσεως.

Όλα αυτά εγγυώνται την ανώτατη δυνατή ποιότητα και την περιεκτικότητα του κρέατος, αλλά και την παροχή καλύτερων υπηρεσιών.

BRCΠιστοποιητικό B.P.Ψ.

“British Retail Consortium”

Info

IFS Πιστοποιητικό I.F.S.

“International Food Standard”

Info

WELLFARE Πιστοποιητικό

“Welfare Animal Quality”

Info

ISO Πιστοποιητικό FSSC 22000

Food Safety System

Info

CALITAX Πιστοποιητικό CALITAX :

σφαγείο χοίρων

Info

CALITAX Πιστοποιητικό CALITAX :

αποστέωσης

Info

Mafriges ελέγχουν όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας προκειμένου να διασφαλιστεί ένα πλήρη έλεγχο σε όλες τις πτυχές της παραγωγής.

Mafriges μπορεί να παρέχει κάθε είδους περικοπή, από την πρωτογενή περικοπές σε χωρίς κόκαλα και στολισμένα μέρη.

κεφάλι-χοιρινό-κρέας

κεφάλι

Χοιρινό-Ώμοι-χοιρινό-κρέας

Χοιρινό Ώμοι

Τμήμα-ΦΙΛΕΤΩΝ-χοιρινό-κρέας

Τμήμα ΦΙΛΕΤΩΝ

Χοιρινό-Κοιλιακή-χώρα-χοιρινό-κρέας

Χοιρινό Κοιλιακή χώρα

Τμήμα-ΜΠΟΥΤΙ-χοιρινό-κρέας

Τμήμα ΜΠΟΥΤΙ

άλλος-χοιρινό-κρέας

άλλος